Aanvraag herbekleden & stofferen Utrecht

  • algemeen
    Bezoek aan de werkplaats op afspraak.
    info@bellecharlies.nl
    030-2314912

U kunt een voorlopige offerte aanvragen door foto’s te mailen van het te bekleden meubel (bij voorkeur voor­zij ­en achterkant) of, indien het een designmeubel betreft, naam van het design/ontwerp eventueel met type nummer.

Graag daarbij vermelden, indien U dit heeft kunnen beoordelen, of het complete, of gedeeltelijke binnenwerk vervangen dient te worden. Of te wel, zit het meubel nog goed, is de veerkracht nog voldoende.

In de regel kunt U binnen 4 dagen een voorlopige offerte verwachten die gespecificeerd is in arbeidsloon, stof en materialen. Daarbij het maken van een voorlopige offerte veelal nog niet bekend is welke stofkeuze gemaakt gaat worden in welke prijsklasse, welke materialen nodig zijn etc…kan er nog geen totaal bedrag vermeld worden.

Arbeidsloon
Het ambachtelijk herbekleden staat wat werkwijze betreft in geen verhouding tot de industrie. Dat betekent soms, bv. als het geen merk­ of designmeubel betreft, dat de prijs voor het herbekleden vergelijkbaar kan zijn met de aanschafwaarde. Is het voor U van belang dat deze niet overschreden wordt en is dat bedrag nog bekend dan kunt U dit vermelden bij aanvraag. Dit geldt ook indien U budgettair gebonden bent.

Stof
In de regel wordt er gewerkt met stoffen uit de eigen collectie. Indien de keuze op een stof gevallen is die niet geleverd kan worden door Belle Charlie’s is het mogelijk, na overleg, dat de stof aangeleverd wordt door de klant.
Vermelding van algemene hoogte en breedte maten bij de aanvraag voldoen niet om de benodigde hoeveelheid stof te kunnen bepalen. De benodigde hoeveelheid wordt namelijk over alle beklede delen gemeten, daarom wordt op de voorlopige offerte een inschatting vermeld. Definitieve offerte wordt opgesteld als de hoeveelheid stof na opmeten bekend is.
Afhankelijk van het model is er voor het bekleden met een patroon/bloemen meer stof nodig.
Meubelstoffen zijn leverbaar vanaf €50,00 per strekkende meter (1.40m breed) tot een veelvoud daarvan

Materialen
Ook hier wordt een inschatting gegeven van de materialen waarvan verwacht wordt dat ze gebruikt gaan worden.
Indien binnenwerk nog voldoet dan is het vaak wel het geval dat de afdeklaag (dacron­ of  blauwe watten) vervangen moeten worden.

Voor advies en het ophalen van stalenboeken kan op afspraak een bezoek gebracht worden aan de werkplaats.

Indien het een makkelijk te vervoeren meubel betreft kan deze meegenomen worden en deze kan, indien gewenst, in de werkplaats blijven staan.

Indien het een groter meubel betreft wordt een vervolg-afspraak voor opmeten métrage stof gemaakt.

N.B. Voor het huisbezoek worden geen extra kosten in rekening gebracht daar het plaats vindt in het stadium dat er sprake is van een opdracht.


*De offerte wordt gemaild na keuze stof en als de hoeveelheid stof bekend is.
Bestellingen (stof, eventueel specifieke materialen) vinden plaats na ontvangst van de aanbetaling.
Gegevens hiervoor, incl. factuurnummer, staan vermeld op offerte.


*Bij ophalen meubel wordt eindfactuur doorgenomen en vervolgens verzonden.


logo_remake_03